Light duty caster สำหรับงานรับน้ำหนักเบา เช่น งานเฟอร์นิเจอร์ , ติดตั้งอุปกรณ์การแพทย์ , งานที่ต้องการรับน้ำหนักเบาทั่วไป
ReadyPlanet.com